Opis działalności

Od początku swojej działalności P.U.T. ALKOR zajmuje się robotami i usługami
w branży drogowej. Zakres tej działalności obejmuje:
• budowy mostów,
• przebudowy i remonty mostów, wiaduktów i przepustów,
• przebudowy dróg,
• naprawy nawierzchni dróg, naprawy cząstkowe wykonywane przy użyciu remonterów,
• ustawianie nowych oraz wymianę uszkodzonych barier energochłonnych,
• ręczne i mechaniczne koszenie traw w ciągach dróg,
• wycinki drzew w pasach drogowych,
• usuwanie i karczowanie wiatrołomów na drogach,
• ustawianie nowych oraz wymianę uszkodzonych tablic i znaków drogowych
• roboty brukarskie,
• wszelkie inne roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz położonych na nich obiektów inżynierskich.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE W LATACH 2007–2008

• Budowa mostu wraz z przebudową drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222
   nad rzeką Wietcisa w m. Szumleś
• Przebudowa mostu przez rzekę Wda w m. Bąk
• Przebudowa mostu przez kanał Wdy w m. Bąk
• Przebudowa mostu w ciągu starego przebiegu drogi nr 6 nad rzeką Łupawa
   w Pogonicach.
• Remont konstrukcji żelbetowej wiaduktu nad Obwodnicą Trójmiasta w m. Borkowo,
• Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 6 w m. Mianowice,
• Przebudowa mostu na przepust w m. Myszewo pow. Nowy Dwór Gdański,
• Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1735 G w m. Stoltmany,
• Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w. Stara Kiszewa,
• Remont przepustu pod drogą wojewódzka nr 221 w m. Jodłowno,
• Remont przepustu w ciągu drogi krajowej nr 55 w m. Rychnowo,
• Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 55 w m. Nowa Wieś,
• Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2551 G w m. Trudna,
• Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 21 nad bocznicą kolejową w m. Ustka

 

INNE ROBOTY

Od 2002 roku spółka wykonuje roboty polegające na utrzymywaniu obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Gdańsk. Aktualna umowa obowiązująca w latach 2008–2012 dotyczy 241 obiektów zlokalizowanych w rejonach: Człuchów, Gdańsk, Kościerzyna, Słupsk, Tczew oraz na Obwodowej Trójmiasta.
Od 2005 roku Alkor wykonuje również na rzecz GDDKiA O/Gdańsk roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych w rejonach Gdańsk i Kościerzyna. Aktualna umowa obejmuje lata 2008–2011.