Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ALKOR Spółka z o.o. założone zostało 31.12.1987 roku. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr 0000086290; NIP 5850001649; REGON 001336848.

P.U.T. ALKOR jest firmą działającą przede wszystkim w branży drogowej.
Specjalizuje się w przebudowach, remontach i konserwacji mostów, wiaduktów i przepustów, a także wszelkiego rodzaju robotach i usługach związanych
z utrzymaniem dróg oraz położonych na nich obiektach inżynierskich.

Od 1992 roku spółka posiada oddział  Düsseldorf w Niemczech, gdzie realizowane są kontrakty o dzieło, głównie na rzecz firm niemieckich:
produkcja konstrukcji metalowych, produkcja części do maszyn, obróbka mechaniczna oraz usługi ślusarskie i spawalnicze. Roboty wykonywane są przez pracowników na zasadzie oddelegowania.